FaceBook

20 lecie Galerii Miejskiej w Mosinie

Galeria Miejska w Mosinie obchodziła w 2013 roku swoje dwudziestolecie działalności. Z tej okazji 25 maja odbył wernisaż dwóch artystów, założycieli Galerii, profesorów UAP Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego.

Otwarcie wystawy odbyło się z okazji obchodów „Dni Mosiny”. Artyści otrzymali medale przyznawane przez Burmistrza miasta, oraz statuetki „”Eleganta z Mosiny”. W ramach obchodów 20 lecia Galeria Miejska zorganizowała trzy wystawy, artystów mieszkujących w Mosinie i ściśle współpracujących z Galerią: 21 maja - w Auli Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 7 czerwca - w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile, ostatnia z cyklu odbyła się 11 września w gnieźnieńskiej Galerii MOK. Wernisaż wystawy uświetnił obchody jubileuszu 60 lecia Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie oraz inaugurował rozpoczęcie Rok Kulturalnego. Wystawę otworzył Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski. Wystawy były szeroko komentowane w pilskich i gnieźnieńskich lokalnych mediach: telewizji kablowej i radio i prasie.

Dwadzieścia lat, to może niewiele, to dla człowieka czas, w którym dorasta, rozwija się, nabywa wiedzę i doświadczenie. To też czas radości, bo młodość ma swoje prawa, z których chętnie korzysta. Jest emocjonalna, pełna pomysłów, nasycona kolorem, zachwycona światem i bardzo odważna.

Czy takie było to mijające dwudziestolecie Galerii Miejskiej w Mosinie? Myślę, że tak! Bo powstała nagle. Idea została podchwycona natychmiast a iskra rozbłysła na wernisażu sztuki współczesnej w salach Mosińskim Ośrodku Kultury. Inicjatorem i organizatorem wystawy był obecny rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Marcin Berdyszak.  Natomiast dwóch artystów z Mosiny, wykładowców ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych: prof. Bogdan Wegner- pełnił wtedy funkcję prorektora uczelni oraz asystent w pracowni malarstwa Jacek Strzelecki doszli do wniosku, że w Mosinie powinna powstać Galeria.

Uroczystości związane z obchodami 20 lecia Galerii wpisały się w program obchodów Dni Mosiny. Honorowy patronat nad obchodami przyjęli; Starosta Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, Burmistrz Gminy Mosina Zofia Springer, oraz J.M Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu prof. Marcin Berdyszak i Prezes Polskiego Związku Artystów Plastyków Oddz. Poznański prof. Andrzej Maciej Łubowski. Obchody były współfinansowane przez Powiat Poznański.

W roku jubileuszu Galeria, co miesiąc zapraszała na kolejne wystawy, które organizowane były zgodnie z przyjętym w listopadzie 2012 r. przez Radę Artystyczną planem.

W kolejności :

 1. 18 stycznia odbył się wernisaż Sławomiry Chorążyczewskiej- prof. ndzw. UAP, Kierownik Pracowni Ubioru Unikatowego w Katedrze Ubioru UAP. Laureatka wielu nagród, m.in. laureatka konkursu im. M. Dokowicz, Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Artystycznej Miasta Poznania dla Młodych Twórców, Nagrody Prezydenta Miasta Sopotu. Współtwórczyni wielu scenografii i kostiumów. Tytuł wystawy nosił nazwę „Oversize” W wyniku zastosowania takich zabiegów jak powiększenie, multiplikacja, dekonstrukcja z dobrze znanego nam przedmiotu, jakim jest ubiór, stworzyła abstrakcyjne obiekty wymykające się naszemu codziennemu doświadczeniu.

 

 1. 8 lutego odbył się wernisaż malarstwa Natalii Wegner pt: „Cztery strony” –Absolwentka poznańskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończyła poznańską ASP w 199 r., dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni drzeworytu. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. Obecnie adiunkt w pracowni Rysunku prof. Ireneusza Domagały. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

 

 

 1. 1 marca - odsłonięcie płaskorzeźby z wizerunkiem prof. Wacława Twarowskiego na ścianie, w pasażu Galerii - autorstwa Wiesława Koronowskiego.  Odsłonięciu tablicy towarzyszy wystawa prac ceramicznych prof. Ewy Twarowskiej –Sioda.

 

 1. 8 marca została otwarta wystawa rzeźby Grzegorza Gwiazdy. Urodzony w 1984 r. w Lidzbarku Warmińskim, studiował w ASP w Poznaniu w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem Wiesława Koronowskiego, następnie w ASP w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Adama Myjaka. Obecnie asystent prof. Macieja Zychowicza w pracowni Grafiki i Rzeźby IEA APS w Warszawie. Stypendysta MKiSDN. W ramach stypendium studiował w Mediolanie. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

 

 

 1. 12 kwietnia wystawę malarstwa zaprezentował Marek Przybył, tytuł wystawy- cykl „Poliklinika”. Marek Przybył jest członkiem Rady Artystycznej Galerii, prof. ndzw. UAP, Kierownik Pracowni Malarstwa. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w Pracowni Malarstwa pod kierunkiem prof. Jacka Waltosia i z rysunku w pracowni pod kierunkiem prof. Józefa Fliegera.

 

 1. 14 maja - „Przez sztukę, ciekawość i podróże poznajemy Świat” - wystawa przygotowana przez uczniów z klasy VI a i III c ze SP Nr 2 w Mosinie, pod kierunkiem pani Iwony Hertig. W organizację wystawy aktywnie zaangażowały się Panie - Barbara Matuszak i Agnieszka Bereta z firmy Kodak Ekspres w Mosinie.  W trakcie wernisażu obecna była Pani Dyrektor SP NR 2 Alicja Trybus oraz byli dyrektorzy Pani Anna Balcerek - Kałek i Stanisław Nowicki. Wystawa była podsumowaniem wieloletniej współpracy między SP Nr 2 a Galerią, której efektem jest prezentowana wystawa prac malarskich i rysunkowych dzieci uczestniczących tutaj w zajęciach plastycznych. Wystawie towarzyszył pokaz multimedialny obrazujący różne regiony świata,. Czas trwania wystawy od 14 do 19.05.2013

 

 

 1. 21 maja – otwarto wystawę zbiorową prac artystów związanych z Galerią Miejską w Mosinie, pedagogów UAP a jednocześnie mieszkańców naszego miasta w Ali Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W wystawie udział wzięli; Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Józef Drążkiewicz, Wiesław Koronowski, Wojciech Kujawski, Natalia Wegner, Jarosław Bogucki, Emilia Bogucka, Piotr Tetlak i Lech Frąckowiak. Wystawa trwała do 26 maja.

 

 1. 8.       25 maja odbył się wernisaż z okazji 20 lecia Galerii – malarstwa Bogdana Wegnera i Jacka Strzeleckiego, który pokazał malarstwo i rysunek. Jubileusz Galerii wpisał się w bogaty program obchodów święta miasta w „ Dni Mosiny”.

 

 1. 7 czerwca – została otwarta wystawa zbiorowa prac artystów związanych z Galerią w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile. Zaproszenie na zorganizowanie wystawy otrzymaliśmy od dyrektora BWA Pana Tadeusza Ogrodnika. Obszerna sala pomieściła przeszło 60 prac w tym malarstwo, rysunek, grafikę i rzeźbę. Jak nam wiadomo ekspozycja spotkała się z szerokim zainteresowaniem odbiorców i była komentowana w lokalnej prasie radio i telewizji kablowej. Transport prac odbywał się na koszt organizatora wystawy, czyli BWA w Pile.

 

 1. 21 czerwca – malarstwo pastelowe pokazała Lidia Maciejewska Suchanek, wystawa nosiła tytuł „Zdarzenia”. Prof. UAM-prowadzi działalność naukowo – dydaktyczną w zakresie edukacji artystycznej. Absolwentka poznańskiego Liceum Sztuk Plastycznych, ukończyła z wyróżnieniem PWSSP w Poznaniu(obecnie UAP). Jest członkiem założycielem powstałego w Nowym Sączu Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.  Laureatka MKiS oraz wielu nagród i wyróżnień w konkursach malarskich.

 

 1. 2 sierpnia – została otwarta wystawa dwóch artystek, Małgorzaty Witt i Urszuli Szymańskiej. Małgorzata Witt – prezentowała w Galerii prace ceramiczne oraz rysunek – wystawa nosiła tytuł „ Konstrukcje”’. Urszula Szymańska prezentowała prace rzeźbiarskie wykonane w brązie i gipsie. Obie Panie są absolwentkami poznańskiej ASP – Małgorzata Wydziału Edukacji Artystycznej (1999r.) pod kierunkiem prof. Romana Kubickiego, oraz dyplomem z ceramiki w pracowni Ewy Twarowskiej –Sioda. Ukończyła studia podyplomowe w ASP i UAM. Obecnie pracuje, jako instruktor w MOK. Urszula Szymańska jest absolwentką Wydział Rzeźby ASP, dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Józefa Petruka. Obie panie mieszkają w Mosinie i tutaj mają swoje pracownie.

 

 1. 6 września –z cyklu „debiuty” swoje prace malarskie przedstawiła Agnieszka Sowisło. W Galerii Miejskiej w Mosinie miesiąc wrzesień zarezerwowany jest młodych uzdolnionych twórców, absolwentów uczelni artystycznych, na ten rok Rada Artystyczna zaproponowała wystawę Agnieszce Sowisło. Wystawa nosiła tytuł „Wodny świata ton”. To ubiegłoroczna dyplomantka Wydziału Malarstwa z Pracowni Malarstwa prowadzonej przez prof. Marka Przybyła. Wrześniowy wernisaż swoją obecnością zaszczycił Starosta Poznański Jan Grabkowski, który patronuje tegorocznym obchodom 20 lecia Galerii, z małżonką Marią Grabkowską –Radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczącą Komisji Kultury oraz Poseł na Sejm R.P Arkady Fiedler.

 

 

 1. 11 września - została otwarta jubileuszowa wystawa zbiorowa artystów związanych z mosińską Galerią - w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie.  Wystawa inaugurowała rozpoczęcie Sezonu Kulturalnego i jednocześnie uświetniła obchody 60 lecia MOK. Wystawę otwierał Prezydent Miasta Gniezna Pan Jacek Kowalski. W wystawie wzięli udział 12 artystów związanych z mosińską Galerią i UAP w Poznaniu: Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Natalia Wegner- prezentowali malarstwo. Rzeźbę: Wojciech Kujawski, Wiesław Koronowski, Jarosław Bogucki, Emilia Bogucka, Piotr Tetlak. Rysunek –Józef Drążkiewicz, Lech Frąckowiak, grafikę- Grzegorz Keczmerski. W dwóch salach Galerii MOK zaprezentowaliśmy około 40 prac. Koszty transportu prac na i po wystawie był w gestii organizatora - MOK w Gnieźnie.

 

 1. 11 października – została otwarta wystawa malarstwa Magdaleny Hoffmann i obiektów rzeźbiarskich Jenza Lawrenza.

Magda Hoffmann pochodzi z Poznania. Mieszka i pracuje w miejscowości Pławna Górna na Dolnym Śląsku, jako niezależna artystka. Studiowała w Poznaniu w Państwowej Wyższej

Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie ASP na wydziale malarstwa w pracowni prof.

Jacka Waltosia. W 1986r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem oraz stypendium im. M.

Dokowicz za najlepszy dyplom. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką

Warsztatową. Prowadzi kursy malarstwa dla miłośników sztuki w swojej

galerii autorskiej ,,Świat widzialny'' w Pławnej Górnej.

 Jenz Lawrenz – znawca kultury, literatury, dyplom z germanistyki i urbanistyki, urodzony w Turyngii w Bad Langensalza. Jego obiekty rzeźbiarskie jak sam autor przyznaje, że szuka inspiracji na szrotach, składowiskach złomu, gdzie znajduje elementy swoich późniejszych prac. Używa materiałów, które same w sobie coś znaczą. Trzeba mieć ogromną wyobraźnię, aby znajdując fragmenty starych maszyn, narzędzi, zardzewiałe druty, łańcuchy czy lemiesze, wiedzieć, że w połączeniu z innym żelastwem, czy też fragmentami starego drewna lub kamieniem, stworzy się bardzo przekonywującą i wymowną artystyczną konstrukcję.

 

 1.   8 listopada otwarto wystawę pt: „Kładka”, autorem jest Robert Bartel. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzennymi. W latach 1990-95 tworzył wielkoformatowe, malarsko-rysunkowe instalacje. Od 2001r. łączy obiekty przestrzenne z tradycyjnymi technikami- rysunek i grafika. Pracuje w wielu mediach i poszukuje nowych środków wyrazu. Nurtują go problemy związane z psychofizjologią, psychologią i Arteterapią. Prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia i Arteterapii i twórczego rozwoju oraz ćwiczenia Struktury wizualne.

            Wystawa pod tytułem „Kładka” to instalacja połączoną z video. Galeria nie często pokazuje wystawy z wykorzystaniem nowych mediów, jest jednak otwarta na różne rodzaje wypowiedzi artystycznej.

 

Ostatnia w tym roku wystawa odbyła się 6 grudnia – swoje prace rzeźbiarskie zaprezentował Wojciech Kujawski, Kierownik Pracowni Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP. W latach 1978 –1983 studiował na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby w PWSSP w Poznaniu. Dyplom w pracowni rzeźby – u prof. Macieja Szańkowskiego i pracowni rysunku – u prof. Jarosława Kozłowskiego obronił w 1983 roku. W wystawach indywidualnych i zbiorowych bierze udział od roku 1982.W latach 1984-1986 był członkiem grupy artystycznej „Koło Klipsa”.
Od 1991 roku po wygraniu konkursu na kierownika pracowni prowadzi pracownię rzeźby – początkowo na Wydziale Malarstwa Grafiki i Rzeźby, od 2002 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu obecnie UAP. Od 2005 posiada tytuł profesora zwyczajnego.

 

 

 

Podsumowując, działalność Galerii Miejskiej w Mosinie to czas wypełniony wernisażami i spotkaniami, w których uczestniczą wspaniali artyści, twórcy ich dzieła. To mieszkańcy naszego miasta zainteresowani udziałem w wydarzeniach kulturalnych poszukują i są spragnieni doznań artystycznych, a obcowanie ze sztuką sprawia Im szczególną przyjemność, co często podkreślają w rozmowach. Udział dzieci i młodzieży w warsztatach artystycznych a także kontakt z dziełem sztuki jest dla nich bardzo ważny. Ważnym staje się jest obycie i stosowne zachowanie się w takim miejscu, jakim jest Galeria czy Muzeum. Wielu młodych ludzi zdecydowało się na studiowanie kierunków artystycznych, jeszcze niedawno było około 20 absowlewntów na dzień dzisiejszy ta liczba jest zdecydowanie wyższa.

To wszystko sprawiło, że do Mosiny sprowadziło się wielu twórców artystów związanych z poznańską uczelnią artystyczną. To swoista enklawa artystyczna. Czy w którymś z pobliskich miast i miasteczek w Wielkopolsce wyłączając Poznań zamieszkuje 12 artystów, profesorów i pedagogów UAP? Nie sądzę. Myślę, że nadszedł czas, aby Ich talent i doświadczenie oraz zdolności wykorzystać w naszym mieście przy projektowaniu przestrzeni miejskiej, wnętrz budynków, realizacji rzeźbiarskich. To wielki potencjał i promocja dla naszej małej ojczyzny, jaką stała się dla nas wszystkich- Mosina.

 

 

 

 

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek  -  w godz. 9.00 – 15.00

Środa    -   w godz. 9.00 – 15.00

Czwartek - w godz. 9.00 – 15.00

Piątek  -    w godz. 9.00 – 15.00

Sobota     -    nieczynne

Niedziela- w godz. 10.00 – 13.00

Kontakt

Tel/fax 61 819 15 91  

e-mail: galeriamosina@kultura.gmina.pl

Kierownik Artystyczny Galerii

Dorota Strzelecka    

e-mail:d_strzelecka@op.pl

 

Patronat

http://uap.edu.pl/wp-content/themes/uap/images/logo01.png

Gmina

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg