Educational programme

The programme includes workshops, lectures, meetings, competitions and tours. The main objective of the Art Gallery in the coming years will be the introduction of new forms of activities that will encourage residents to visit regularly. In addition, we plan to collaborate with local schools and other galleries with a similar profile, which - like the Art Gallery in Mosina - are city galleries and who also cooperate with art schools. The cooperation of these institutions will facilitate the organization of exhibitions, workshops, conferences and other artistic and social events.

 

1. CONNECTED - SYNAESTHETIC WORKSHOPS FOR CHILDREN AND ADULTS

Artistic workshops that will correspond with exhibitions presented at the Art Gallery and their aim will be to acquire knowledge and skills by engaging all the senses. The integral elements of the workshops will be sound, fragrance, text and the presence of objects that will help consolidate the acquired knowledge. In addition, English language learning will be introduced.

 

2. ART AND .... INTERDISCIPLINARY PROJECT IN COOPERATION WITH SCHOOLS

Creating creative objects that correspond with subjects covered in school, for example, mathematics, biology, geography, chemistry and physics. The program for younger children will be prepared separately. Classes, combined with learning English language, will take place during school time.

 

3. MEETINGS

a) No coverage. Meetings with travellers

Meetings are designed for all age groups.

b) Poetry Evenings

The Poetry Salon is run by the Poznań poet Kalina Izabela Zioła.

 

4. TRIPS

a) Photographic tours

Bus trips to nearby towns for teenagers and adults, which will happen several times a year by prior arrangement.

b) Trips to the University of Arts in Poznań

Trips for children and young people, with the aim of letting them experience the atmosphere of studying at an art university through visits to workshops and talks with lecturers. Tours will take place several times a year - during the academic year and during the end-of-year exhibition in June.

 

5. COMPETITIONS

A short story or poem competition addressed to children, teenagers and adults, inspired by an exhibition, person, work or part of the Art Gallery.

 

6. THE HISTORY PASSIONATES CIRCLE

The circle will be designed for pupils in the last grade of primary school and those in high school.

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish