WYSTAWY

SALON POETYCKI

SPOTKANIA Z AKTORAMI

BEZ ZASIĘGU

WARSZTATY

Kolejna rocznica działalności Galerii Miejskiej w Mosinie przypadała w maju tego roku. Zmiana, która nastała z dniem 1 czerwca 2018 r. spowodowała, że rozpoczął się nowy rozdział w jej działalności. Galeria uzyskała samodzielność i stała się nową instytucją kultury w Mosinie, z własnym budżetem i statutem. Galeria, na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie, przyjęła nową nazwę Galeria Sztuki w Mosinie. Będziemy kontynuować tradycję Galerii Miejskiej, bo przyświecają nam takie same cele i to one wyznaczą kierunek dalszych planów i zamierzeń.

 

 

 

Obchody uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 na placu 20 Października w Mosinie spektaklem "Poszukiwacze" (reżyseria Janusz Stolarski, inscenizacja i scenografia Piotr Tetlak, muzyka Jacek Hałas, kostiumy Natalia Rejsze). „Poszukiwacze” to widowisko wędrowne stworzone z okazji dnia śś. Piotra i Pawła w Poznaniu i skonstruowane na bazie tekstów dramatów Calderona de la Barca. W widowisku wykorzystane zostały toposy życia jako snu oraz świata jako wielkiego teatru, rozsławione dzięki dramatom Calderona. W przedstawieniu wystąpili: Julia Hałas, Jagoda Gruszczyńska, Sylwia Martyniuk, Marta Pautrzak, Antoni Hałas, Jacek Hałas, Jakub Hałas, Jonasz Hałas, Paweł Stachowczyk, Janusz Stolarski, Szymon Stolarski, Piotr Tetlak, Krzysztof Urban, Piotr Harytoniuk, Dobrawa Deczkowska, Aleksadra Deczkowska. Producent: Renata Stolarska / współpraca: Jagoda Gruszczyńska. Realizacja: Fundacja Asocjacji 2006 /Teatr Asocjacja 2006.

Po przedstawieniu odbył się wernisaż wystawy "Rzeźba", w której udział wzięli pedagodzy i absolwenci UAP: Karolina Komasa, Rafał Kotwis, Dawid Szafrański, Anna i Norbert Sarneccy, Michał Wielopolski, Emilia i Jarosław Boguccy, Marcin Radziejewski, Szymon Zwoliński oraz Igor Mikoda, który był jednocześnie kuratorem wystawy. Patronat nad obchodami przyjęli: J. M. Rektor UAP prof. dr hab. Wojciech Hora, Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś.

 

 

 

 

 

 

 

  

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".