W maju 2018 roku w Galerii na Piętrze, poświęconej historii Gminy Mosina,  miała miejsce wystawa poświęcona najbardziej zasłużonym mieszkańcom miasta. Wystawa prezentowała również ciekawe prace uczniów - Eleganta z Mosiny ze Szkoły Podstawowej Pod Lipami w Krosinku.

 

Pamięci laureatów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej

 

Wystawa rozpoczynała cykl poświęcony życiu i działalności Laureatów Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Medal ten został ustanowiony przez Radę Miejską miasta Mosiny w 1998 roku na pamiątkę historycznych wydarzeń Wiosny Ludów w 1848 roku.

Od 1999 r. każdego roku w miesiącu maju podczas obchodów Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej medalem tym wyróżniane są osoby, które swoją postawą i działaniem na rzecz miasta i jego obywateli zasłużyły na uznanie i szacunek wielu pokoleń mieszkańców Mosiny i okolicy.

Pierwszym Laureatem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej został Jakub Krauthofer Krotowski, który 170 lat temu w dniu 3 maja 1848 roku na mosińskim rynku ogłosił:

"Urzędowo proklamuję i ustanawiam Rzeczpospolitą Mosińską, której godłem będzie orzeł z wieńcem i napisem Polska Powstająca".

 

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish