Wystawa poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości została zorganizowana w listopadzie 2018 roku.

W 1795 r., w wyniku trzeciego rozbioru, Polska przez następne 123 lata była pod zaborem Austrii, Prus i Rosji. Nasz Naród nigdy nie zrezygnował z wolnościowych dążeń. Dowodzą tego walki u boku Napoleona oraz powstania lat: 1830/31,1846, 1848, 1863.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiąże się z ważnymi wydarzeniami zakończenia I wojny światowej przegranej przez naszych zaborców.

  • 10 listopada 1918 r. - przyjechał do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie żołnierzy niemieckich.

  • 11 listopada 1918 r. - wybuchła rewolucja w Berlinie. W Compiegne pod Paryżem Niemcy podpisali zawieszenie broni.

  • 14 listopada 1918 r. - Rada Regencyjna przekazała władzę Piłsudskiemu. Otrzymał on funkcję Naczelnika Państwa i powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

  • 16 listopada 1918 r. – Piłsudski zawiadomił państwa Ententy oraz Niemcy o istnieniu „ państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

PO 123 LATACH NIEWOLI POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE W OKREŚLONYCH GRANICACH.

 

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish