Wystawa poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości została zorganizowana w listopadzie 2018 roku.

W 1795 r., w wyniku trzeciego rozbioru, Polska przez następne 123 lata była pod zaborem Austrii, Prus i Rosji. Nasz Naród nigdy nie zrezygnował z wolnościowych dążeń. Dowodzą tego walki u boku Napoleona oraz powstania lat: 1830/31,1846, 1848, 1863.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiąże się z ważnymi wydarzeniami zakończenia I wojny światowej przegranej przez naszych zaborców.

  • 10 listopada 1918 r. - przyjechał do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie żołnierzy niemieckich.

  • 11 listopada 1918 r. - wybuchła rewolucja w Berlinie. W Compiegne pod Paryżem Niemcy podpisali zawieszenie broni.

  • 14 listopada 1918 r. - Rada Regencyjna przekazała władzę Piłsudskiemu. Otrzymał on funkcję Naczelnika Państwa i powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

  • 16 listopada 1918 r. – Piłsudski zawiadomił państwa Ententy oraz Niemcy o istnieniu „ państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

PO 123 LATACH NIEWOLI POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE W OKREŚLONYCH GRANICACH.

IMG_0280.jpg IMG_0286.jpg IMG_0294.jpg

IMG_0296.jpg IMG_0310.jpg IMG_0313.jpg

IMG_0316_3.jpg IMG_0320.jpg IMG_0322.jpg

IMG_0327_3.jpg IMG_0350.jpg IMG_0353.jpg

IMG_0355.jpg IMG_0360.jpg IMG_0367_3.jpg

IMG_0368_3.jpg IMG_0378.jpg IMG_0379.jpg