W sobotę 23 listopada 2019r. Galeria Historyczna przy Galerii Sztuki w Mosinie zorganizowała spotkanie z Wandą Bech, która poprowadziła prelekcję pt. „Rezydencja Namiestnika – pytania bez odpowiedzi”. W trakcie prelekcji Wanda Bech przedstawiła krótko postać Namiestnika Arthura Greisera, a następnie zaprezentowała na planach i zdjęciach jak powstawała rezydencja w jeziorach. W trakcie prezentacji Pani Wanda zadawała pytania, które jednak nie miały odpowiedzi, czy w rejonie rezydencji znajduje się jakiś ukryty schron? Ani badania geofizyczne przeprowadzone w 1999r., ani własne badania Wandy Bech, nie potwierdziły istnienia schronu, chociaż wygląd niektórych miejsc w rezydencji sugeruje, że taki schron może istnieć. Może kiedyś uda się odpowiedzieć na te pytania. Na koniec prelekcji Wanda Bech zaprezentowała wywiad z Danutą Pawelczak-Grocholską – pokojówką w rezydencji Arthura Greisera.

Wanda Bech, to mieszkanka Mosiny – nazywana „korespondentem wojennym” z racji zainteresowań i publikacji, na temat tajemnic rezydencji hitlerowskiego namiestnika Arthura Greisera, od lat ukazujących się w prasie. Znana ze współpracy z biblioteką i Ośrodkami Kultury nie tylko w Mosinie, do których jest zapraszana na prelekcje dotyczące Greiserówki. Z wykształcenia ekonomistka, od wielu lat pracuje w handlu zagranicznym. Jednak wykonywany zawód nie ma nic wspólnego z pasją: wojenną historią Polski i pojazdami militarnymi.

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish