Niezwykle utalentowany rzeźbiarz, ale i artysta z powodzeniem uprawiający rysunek. Urodził się 16.04.1982 r. w Lubartowie. Po maturze w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie, w 2002 r. podjął studia na ASP w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych w pracowni prof. Józefa Petruka, a następnie prof. Wiesława Koronowskiego. W 2008 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby (u prof. Józefa Petruka) i rysunku (u prof. Jacka Strzeleckiego).

Obecnie pracuje na stanowisku profesora UAP na swojej macierzystej Uczelni, na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, a także w Collegium da Vinci w Poznaniu (kierunek Grafika).

Wśród wielu funkcji i aktywności zawodowych na szczególną uwagę zasługują dwie: od 2008 roku jest kierownikiem Studenckiego Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej oraz współorganizatorem autorskiego projektu prof. W. Koronowskiego Brygada Pigmaliona.

Zajmuje się rzeźbą, grafiką, rysunkiem i projektowaniem graficznym.

Jak sam mówi, w centrum jego wypowiedzi twórczej jest człowiek, tworzy figuratywne i realistyczne formy, czy a-anatomiczne struktury i przestrzenne instalacje. Realizowane przez niego prace to przestrzenne hybrydy: przenikania się brył, struktur i gestu rysunkowego. Stara się ukazać wolność twórczą i plastyczność materii wyrwanej z ram kanonu, przedstawia nieskończone możliwości autonomicznej kreacji.

Ma na koncie ponad 25 wystaw indywidualnych, brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, między innymi w Niemczech, Belgii, Szwajcarii.

 

AO__kopia.jpg AZ__kopia.jpg Apostles_III__kopia.jpg

Apostles_V__kopia.jpg Bull_II__kopia.jpg Coalition_III__kopia.jpg

Coalition_I__kopia.jpg DaSwallow__kopia.jpg Descensus__kopia.jpg

Gaia__kopia.jpg Pankula__kopia.jpg Temptation_III__kopia.jpg

Temptation_IV__kopia.jpg Unmotion__kopia.jpg