Galeria historyczna

Rys historyczny początków Izby Muzealnej

W 1966 r. młodzież SP Nr 2 w Mosinie, pod kierunkiem nauczyciela historii Jacka Szeszuły, zaczęła zbierać materiały związane z historią naszej miejscowości. Zebrane źródła stały się podstawą do utworzenia szkolnej monograficznej Izby Pamięci Narodowej, jedynej tego typu placówki w mieście. Na początku lat 80., ze względu na potrzeby lokalowe szkoły, zbiory IPN zostały przeniesione do obecnej bożnicy. W dalszym ciągu opiekę nad zbiorami sprawował Jacek Szeszuła, a następnie jej zbiory zostały przekazane na rzecz miasta. W ten sposób doszło do powstania Izby Muzealnej, która była kontynuatorką IPN z SP Nr 2 w Mosinie. Kustoszem Izby Muzealnej została Pani Józefa Roszak–Rosić. Obecnie Galeria Historyczna kontynuuje rozpoczętą działalność na rzecz mieszkańców miasta, w szczególności skupiając się na tworzeniu okolicznościowych wystaw oraz poszerzaniu zbiorów źródłowych placówki.

 

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".