Informator Mosiński (marzec 2019)

Prasowa Powiatowa (grudzień 2018)

http://www.mosina.pl/aktualnosci/80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej-1

https://www.gazeta-mosina.pl/2019/80-rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej/

Informator Mosiński (lipiec/sierpień 2019) str.23-25

http://www.mosina.pl/filemanager/photos/uploads/Mosina_05.pdf