Program edukacyjny

Program obejmuje warsztaty, wykłady, spotkania, konkursy i wycieczki. Głównym celem Galerii Sztuki w ciągu najbliższych lat będzie wprowadzenie nowych form aktywności, które zachęcą okolicznych mieszkańców do jej regularnego odwiedzania. Ponadto planujemy nawiązanie współpracy z lokalnymi szkołami oraz z innymi galeriami o podobnym profilu, które – podobnie jak Galeria Sztuki w Mosinie – są galeriami miejskimi i współpracują z uczelniami artystycznymi. Wspólna działalność tych instytucji ułatwi organizowanie wystaw, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń artystyczno-społecznych.

 

1. POŁĄCZENI. WARSZTATY SYNESTEZYJNE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Warsztaty artystyczne, które będą korespondować z przedstawianymi w Galerii Sztuki wystawami, a ich celem będzie przyswajanie wiedzy i umiejętności poprzez angażowanie wszystkich zmysłów. Integralnymi elementami warsztatów staną się odpowiednio dobrany dźwięk, zapach, tekst oraz obecność przedmiotów, które pomogą w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Dodatkowo wprowadzona zostanie nauka języka angielskiego.

 

2. SZTUKA I … . PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY WE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI

Tworzenie kreatywnych obiektów, które korespondować będę z zagadnieniami omawianymi na takich szkolnych przedmiotach jak np. matematyka, biologia, geografia, chemia i fizyka. Program dla młodszych dzieci ustalany będzie osobno. Zajęcia, połączone z nauką języka angielskiego, odbywać się będą w trakcie trwania zajęć szkolnych.

 

3. SPOTKANIA

a) Bez zasięgu. Spotkania z podróżnikami

Spotkania przeznaczone będą dla wszystkich grup wiekowych.

b) Wieczory poetyckie

Salon poetycki prowadzony jest przez poznańską poetkę Kalinę Izabelę Zioła.

 

4. WYCIECZKI

a) Wycieczki fotograficzne

Wycieczki autokarowe do pobliskich miejscowości dla młodzieży i dorosłych, które odbywać się będą kilka razy w roku po wcześniejszym uzgodnieniu.

b) Wyjazdy do Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wyjazdy dla dzieci i młodzieży, których celem jest doświadczenie atmosfery studiowania na uczelni artystycznej poprzez wizyty w pracowniach i rozmowy z wykładowcami. Wycieczki odbywać się będą kilka razy w roku – podczas trwania roku akademickiego oraz podczas trwania wystawy końcoworocznej w czerwcu.

 

5. KONKURSY

Konkurs na opowiadanie lub wiersz, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, inspirowany wystawą, osobą, dziełem lub budynkiem Galerii Sztuki.

 

6. KÓŁKO PASJONATÓW HISTORII

Kółko przeznaczone będzie dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów.

 

 

 

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".