Emilia Bogucka / „Nie-codzienność”
Na wystawie będzie można zobaczyć głownie część artystyczną rozprawy doktorskiej artystki: POMIĘDZY MARZENIEM A CODZIENNOŚCIĄ.
Jak sama pisze: „Obszar ten wydaje się bardzo szerokim zagadnieniem, dotykającym wielu sfer naszego życia. Skoro codzienność jest pewnym rzeczywistym, niepodważalnym faktem, obecnym w życiu każdego człowieka, a marzenie jest jego subiektywną ideą, często nierealną i niespełnioną, to można by pokusić się o stwierdzenie, że to dwie skrajne klamry, pomiędzy którymi próbujemy odnaleźć swoje miejsce. Własnym życiem definiujemy przestrzeń naszej aktywności, lawirując pomiędzy wszechobecną codziennością a nierealnymi marzeniami, albo odwrotnie — żyjemy ideami, często boleśnie sprowadzani na ziemię. Czy jest możliwe funkcjonowanie tylko w sferze powszechnych, codziennych materialnych trosk, bez spoglądania w nieosiągalne, niematerialne, indywidualne pragnienia?
Mam nadzieję, że stykając się z rzeźbami PŁYWAJĄCYMI oraz oglądając ich dokumentację w kontakcie z nieprzewidywalną naturą, oderwiemy się od szarej codzienności, z kolei instalacja PRANIE pozwoli oddalić się od jej pejoratywnej oceny, dostrzec w niej inspirację i coś niezwykłego”.
* 
EMILIA BOGUCKA 
Rocznik 1978. W latach 1998-2003 studiowała na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Petruka). Kolejnym etapem edukacji były studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej. 
Mieszka i pracuje w Mosinie oraz jest wykładowcą w Collegium da Vinci w Poznaniu. 
Obszar jej poszukiwań to rzeźba i obiekt artystyczny.
WERNISAŻ W RYGORZE SANITARNYM. OBOWIĄZUJĄ MASECZKI.