Maria Targońska urodziła się w 1954 roku w Olsztynie. W roku 1980 uzyskała dyplom PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 roku pracuje w ASP w Gdańsku, obecnie na stanowisku profesora. Od 2003 r. pełniła funkcję Kierownika Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa. Jest autorem kilkunastu recenzji w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Od 2009 roku jest członkiem Komisji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw oceny szkół artystycznych.
Jest autorką 35 wystaw indywidualnych i uczestniczką 250 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Jej prace znajdują się w zbiorach polskich oraz zagranicznych miedzy innymi: USA, Kanadzie, Australii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Izraelu, Gruzji i Litwie.

zdjęcia: Agnieszka Bereta