JOANNA MARCINKOWSKA (ur. 1982 w Poznaniu)

Studiowała edukację artystyczną oraz malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2007 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w zakresie edukacji artystycznej wraz z aneksem z rysunku w pracowni prof. ASP Jacka Strzeleckiego. W 2008 roku uzyskała dyplom w zakresie malarstwa w pracowni prof. ASP Marka Przybyła. W 2012 roku otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie sztuk plastycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka Przybyła w Poznaniu.

---

„We wszechświecie, w którym zachodzi wieczna inflacja, wszystko, co może się zdarzyć, rzeczywiście się zdarzy – a faktycznie zdarzy się nieskończoną liczbę razy”.

Alan Guth

Multiwersum to pojęcie, które można rozumieć jako fenomen naukowy, filozoficzny i społeczny. W moim malarstwie to przede wszystkim wyraz fascynacji ludźmi i ich indywidualnością. Wieloświat to mnogość pojedynczych ludzkich rzeczywistości i perspektyw. To mozaika światów rzeczywistych i wyimaginowanych, różnorodność rodzajów postrzegania, rozmaitość dróg i sposobów dochodzenia do celu, a w końcu wielość prawd.

Malarskie multiwersum to relatywna wizja niemożliwości objawiająca się w rozbudowanych ikonograficznie scenach i nieprawdopodobnych spotkaniach sytuowanych w nierealnych przestrzeniach. Poprzez wizualną równorzędność wielu elementów przedstawienia, wszelkie postacie oraz sytuacje na obrazie wydają się prawdopodobnie tak samo możliwe do zaistnienia. To obrazowa kreacja utopijnej rzeczywistości, gdzie nic nie jest wykluczone, a wszystko jest potencjalne i względne.

Joanna Marcinkowska

 

Zdjęcia: Agnieszka Bereta

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

English German Polish