W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w Galerii Historycznej została otwarta wystawa ukazująca dramatyczne wydarzenia od dnia 1 września 1939 roku. Wystawę w Galerii Historycznej przygotowała Agnieszka Bereta pod opieką historyczną i merytoryczną Józefy Roszak – Rosić. Na wystawie pokazujemy dokumenty archiwalne z naszych zbiorów, wsparte materiałami, które zostały udostępnione w Internecie oraz w książkach. Wystawa przygotowana z wielką pieczołowitością i bardzo estetycznie i przystępnie pokazana, będzie trwała do 5 grudnia 2019r. W kolejnych miesiącach z inicjatywy burmistrza Przemysława Mielocha, wystawa trafi do szkół w Gminie Mosina, będzie okazją do przypomnienia i utrwalenia wydarzeń historycznych na lekcjach historii, oraz dyskusji na temat przyczyny wybuchu II Wojny Światowej i jej konsekwencji.

Historia wojny, to pełen ludzkich dramatów trudny czas dla wszystkich Polaków. Doświadczenia wojenne, to obozy zagłady, wywózki do obozów pracy, wysiedlenia, więzienia i tortury. To trudny i bohaterski czas dla żołnierzy, którzy walczyli z okupantem broniąc swojej Ojczyzny. Przygotowania do nieuchronnie zbliżającej się wojny były za małe wobec siły nieprzyjaciela, co ostatecznie było przyczyną kapitulacji. 1 września weszły do Polski wojska niemieckie, a 17 września od strony wschodniej weszli Rosjanie. Nie mieliśmy szans na obronę, a zadeklarowani wcześniej z pomocą Francuzi i Anglicy nie zrobili nic by nam pomóc. 5 października ostatnie oddziały pod Kockiem skapitulowały i zakończyła się wojna obronna, a rozpoczęła okupacja. Sześć lat okupacji, odcisnęło piętno na mieszkańcach naszego miasta. Najmłodsze dzieci więziono w obozie w Łodzi, wysiedlano z domów całe rodziny, rozpoczęły się aresztowania. 20 października 1939 roku zostało rozstrzelanych 15 obywateli na mosińskim rynku. Wielu mieszkańców trafiło do obozów koncentracyjnych, obozów pracy w Niemczech. Okrucieństwo wojny to ludzkie dramaty i wspomnienia, których nie da się wykreślić ani wymazać z pamięci. Oby nigdy młode pokolenia Polaków nie doświadczyły okrucieństwa wojny.

W ciągu 6 lat jej trwania walki toczyły się na prawie wszystkich kontynentach i pochłonęły miliony istnień ludzkich, pozostawiła po sobie ruiny zniszczonych miast i wsi. Tym, którzy oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, jesteśmy winni pamięć i szacunek. I patrząc na naszą historię pamiętajmy, że niepodległość i wolność nie jest nam dana raz na zawsze.

Wystawa skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół mosińskich. Przejrzystość z jaką została przygotowana pokazuje chronologiczny przebieg wydarzeń z pierwszych dni września.

Swoje podziękowania kieruję dla pań Agnieszki Berety za przygotowanie i scenariusz wystawy, Pani Jozefie Roszak –Rosić za opiekę merytoryczną i historyczną oraz przygotowanie materiałów archiwalnych.

Dorota Strzelecka

„Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,

gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,

w polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.

Rogalinek; mieścina, o której nie wiecie nic, lub tylko trochę. Jest to  wieś w województwie Wielkopolskim, w powiecie Poznańskim, w  gminie Mosina. Położona na prawym brzegu rzeki Warty, na 290  kilometrze jej biegu. W kierunku północnym 17 kilometrów od  wsi leży  prastary Poznań. Na wschód leży Rogalin, na południowy zachód  miasteczko Mosina. W kierunku zachodnio–północnym wieś przez  Wartę, graniczy z Niwką. Na południe przez Wartę graniczy z  Sowińcem. Rogalinek położony jest w granicy Wielkopolskiego Parku  Narodowego i na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Przez  Rogalinek prowadzi droga wojewódzka nr 431 a także przebiega  historyczny szlak pątniczy – Droga Świętego Jakuba. Łatwo zafascynować tu każdego przybysza dwoma klejnotami: darem przyrody i spuścizną historii, pięknym odcinkiem pradoliny Warty i nastrojowym, sędziwym  kościołem wzniesionym nad przełomem Warty, która przez wieki go oblewała, lecz nigdy nie zalała. Zalewana była wieś. Tutaj jej nurty w tajemniczy sposób wyłoniły z siebie figurę Najświętszej Panienki, która patronuje do dziś temu Sanktuarium. Kościółek jest  drewniany z XVIII wieku, w jego otoczeniu znajduje się głaz wydobyty z tejże Warty. Dziś stanowi pomnik poświęcony ofiarom wojen. Wokół kościoła rozpościera się cmentarz, gdzie spoczywają od lat mieszkańcy Rogalinka. Prapoczątki wsi sięgają 1247 roku. Jej mieszkańcy od zawsze trudnili się uprawą roli, poza tym rzemiosłem wiodącym w Rogalinku było wikliniarstwo - czyli wyplatanie koszyków, koszy, kip. Wiklina rosła nad rzeką, nigdy jej nie brakowało. Pomimo braku mostu przez Wartę udawało nam się na drugą stronę przeprawiać i pokazywać się światu. Być może przez tamten brak komunikacji w naszą stronę mniej o nas wiedzą. Teraz już można do nas dojechać. Zapraszamy do zwiedzenia i obejrzenia zbiorów regionalnych w „Starej Introligatorni”, potem do pracowni plastycznej, gdzie można spróbować swych sił w malarstwie lub rzeźbie, a po pracy na posiłek do pięknie wyglądającej restauracji „Skarpa”. Gdy już posilimy się wyruszamy na długi spacer łęgami na Przystań Jana Pawła II i dalej wśród majestatycznych, wiekowych dębów rogalińskich.

Nie pożałujecie. Zapraszamy wszystkich.

 

Zdjęcia: Agnieszka Bereta

15 sierpnia 2019r. na lokalnej imprezie „Szeroko na Wąskiej” została zaprezentowana ekspozycja „Salonik sprzed lat”. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Dnia 30 marca 2019 r. odbył się w Galerii Sztuki w Mosinie, w części historcznej, wernisaż wystawy pod tytułem "Martyrologia Mieszkańców Mosiny". Swoją obecnością otwarcie wystawy zaszczycili byli więźniowie Prewencyjnego Obozu Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi: Bohdan Kończak, bracia Jerzy i Wojciech Skibińscy, którzy jako świadkowie wydarzeń zechcieli opowiedzieć o wstrząsających „chwilach” przeżytych w obozie.

Wystawa pokazuje różne koleje losu naszych mieszkańców oraz najistotniejsze eksponaty. Odrębnym i zarazem ważnym elementem jest Pamięć, którą musimy przekazywać następnym pokoleniom. Na tę okoliczność zostało przygotowanych szereg fotografii dotyczących tego zagadnienia.


O „Martyrologii Mieszkańców Mosiny”.

Od początku okupacji hitlerowskiej nasze miasto doznawało różnych represji. Już 20 października 1939 r. Niemcy dokonali publicznej egzekucji – rozstrzelali 15 obywateli miasta i okolicy. Były to osoby zaangażowane przed wojną m.in. w działalność polityczną i społeczną. Na przełomie 1939/1940 r. i w późniejszym czasie, wysiedlono z mieszkań i prywatnych domów 57 rodzin. W latach 1939–1942 miały miejsce aresztowania mieszkańców miasta i okolicy. Prowadzone śledztwa kończyły się wysyłaniem aresztowanych do więzień lub obozów koncentracyjnych. Odnotowano też szereg wyroków śmierci.

Dramatycznym okazał się rok 1943. Podejrzenia niemieckiej policji związane z możliwością działania konspiracji i ruchu oporu, prowadzenia akcji sabotażowej w tym trucia niemieckich mieszkańców Mosiny oraz bydła oraz tajnego nauczania, zapoczątkowały masowe aresztowania w miesiącach: styczniu, marcu, kwietniu i największe we wrześniu, jako akcja odwetowa. Aresztowano całe rodziny, nieraz wielopokoleniowe. Dorosłych - przez pobyt w Forcie VII i obóz karno–śledczym w Żabikowie, po śledztwie i wyrafinowanych torturach - często bez przesłuchań kierowano do różnych obozów koncentracyjnych.

W grudniu 1942 r. utworzono w Łodzi Polen-Jugendverwahrlager der Siecherheitspolizei in Litzmannstadt. Obóz został wydzielony z części getta łódzkiego. Obóz był podzielony na części, dla dziewcząt oraz dla chłopców. Filię obozu stanowił folwark w Dzierżązni, w którym starsze dziewczynki pracowały w gospodarstwie rolnym. Dla młodocianych więźniów był też przeznaczony obóz w Potulicach/k Nakła n. Notecią, który nie stanowił oddziału obozu łódzkiego. Do tych obozów trafiały m. in. dzieci z Mosiny, od 2 do 16 roku życia. Starsze, które ukończyły 16 rok życia kierowano do Żabikowa, a stamtąd do różnych obozów koncentracyjnych.

 

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish