Wystawa jest poświęcona 100-leciu Bitwy Warszawskiej z 15 sierpnia 1920 roku. Zadecydowała ona o przyszłości Państwa Polskiego, które zaledwie dwa lata wcześniej odzyskało niepodległość po 123 latach niewoli pod zaborami i na nowo zaistniało na mapie Europy.

Bitwa, składająca się z wielu ofensyw i operacji, jest określana mianem jednej z najważniejszych z osiemnastu bitew w historii wojskowości. Zahamowała nawałę bolszewicką oraz ekspansję i komunizmu na państwa Europy Zachodniej.

Niezmiernie trudno byłoby pokazać działania wojenne toczone wyłącznie w okolicach stolicy Polski, Warszawie - między innymi ze względu na ich rozległość i dynamikę. O dramatyzmie sytuacji świadczą m.in. fakty:
- powołanie w lipcu 1920 r. Rady Obrony Państwa i wydana przez nią odezwa do narodu, wzywająca do obrony Polski przed wojskami bolszewickimi,
- rozważanie możliwości przeniesienia urzędów centralnych poza Warszawę,
- ewakuacja części przedstawicielstw dyplomatycznych m.in. do Poznania,
- powstanie w Białymstoku, pod kuratelą wojsk sowieckich, komunistycznego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski.

Wystawa obrazuje różne zagadnienia, np. trudności scalania ziem jako spuścizny po zaborach, formowanie władz państwowych, powstania i konflikty zbrojne z sąsiadami, plebiscyty - problemy, z jakimi wówczas musiało zmierzyć się (i jakie musiało pokonać) młode Państwo Polskie w obronie tak trudno wywalczonej niepodległości... Finałem tych działań była właśnie Bitwa Warszawska, toczona z bolszewikami w dniach 13 – 15.08.1920 r., która uratowała naszą niepodległość i przyczyniła się w dalszej konsekwencji m.in. do ukształtowała się granic naszego państwa. W Bitwie uczestniczyli także mieszkańcy Mosiny.

Wystawę przygotowała Agnieszka Bereta, przy współpracy Włodzimierza Gabrielskiego i Jacka Szeszuły.

 

Z okazji 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, w Galerii Historycznej przy Galerii Sztuki prezentujemy wystawę poświęconą historii życia św. Jana Pawła II. Wystawa zabiera nas w podróż od narodzin małego Lolka, poprzez młodość, bogaty w wydarzenia pontyfikat, aż po beatyfikację i kanonizację. Wystawa prezentuje plansze z historią życia św. Jana Pawła II, a także zdjęcia ze spotkań mosiniaków z papieżem. Będzie można także przejrzeć i poczytać zgromadzone materiały, m.in. wybrane przemówienia i homilie.

100 lat temu, 18 maja 1920r. urodził się Karol Wojtyła, człowiek który w przyszłości został papieżem Janem Pawłem II, a po śmierci stał się świętym.

Karol Wojtyła był człowiekiem o wszechstronnych zainteresowaniach, wśród nich była literatura i teatr. Już we wczesnej młodości grywał w teatrach jak szkolnym, parafialnym czy Rapsodycznym. Pisał sztuki i poezję. Jako papież liczne dokumenty papieskie, homilie, przemówienia, encykliki..

Zarówno jako młody Karol, jak i Jan Paweł II, uwielbiał wędrówki górskie i jazdę na nartach, brał udział w spływach kajakowych, świetnie pływał. To właśnie w górach, kontemplując dzieło Stwórcy, pisał encykliki.

Papież Jan Paweł II był niestrudzonym pielgrzymem. W czasie swojego pontyfikatu odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie i ponad 140 podróży na terenie Włoch.

Św. Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i dialogu. Gdy toczyły się konflikty nawoływał o ich zaniechanie i modlitwę o pokój. Prowadził dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Jako pierwszy papież odwiedził świątynię luterańską i anglikańską, przekroczył także progi synagogi, meczetu i świątyni buddyjskiej.

Św. Jan Paweł II kochał ludzi i był otwarty na każdego spotkanego człowieka. Każdemu okazywał prawdziwe zainteresowanie, wysłuchiwał i doradzał. Wierzył w młodych ludzi, w ich zapał i ideały.

Św. Jan Paweł II był papieżem przełomów, człowiekiem wiary, myślicielem i filozofem, człowiekiem pokoju i dialogu, inspiratorem przemian na świecie, niestrudzonym pielgrzymem, miłośnikiem gór, człowiekiem kultury i sztuki, poetą i aktorem. Jedynym i niepowtarzalnym, a pamięć o Nim i jego czynach nie przeminie.

 

W sobotę 7 marca, w Galerii Historycznej otworzyliśmy wystawę poświęconą mosiniankom. Oprócz zdjęć można tu także obejrzeć zaaranżowane kobiece „kąciki”- takie, jak toaletka czy sekretarzyk. Wzdłuż schodów umieściliśmy prace -również poświęcone kobietom – uczestniczek zajęć w Pracowni Artystycznej w Rogalinku.

Wystawę można oglądać do 24 kwietnia 2020r.

------------

Jakiś czas temu natknęłam się na ciekawy artykuł o możliwości koloryzowania starych zdjęć, co stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Ten temat bardzo mnie zainteresował i zaczęłam poszukiwać więcej informacji o tym jak można podkolorować stare fotografie. Odkryłam stronę, a także aplikację, która w kilka sekund zmienia czarno- białe zdjęcia w kolorowe wykorzystując sztuczną inteligencję. Pierwsze próby przeprowadziłam na zdjęciach rodzinnych, moich dziadków. Nagle zauważyłam jak ich twarze nabrały charakteru i stały się bardziej wyraziste, realne.

To zainspirowało mnie do stworzenia wystawy ze zbiorów starych fotografii naszego archiwum. Natomiast marcowy termin zainspirował mnie by poświęcić ją właśnie kobietom, mieszkankom naszego miasta… stąd tytuł: „Mosinianki pokolorowane”.

W doborze zdjęć na wystawę współpracowałam z panią Józefą Roszak- Rosić. Wspólnie przejrzałyśmy zbiory i wybrałyśmy najciekawsze zdjęcia, z początku było ich ponad 300. Wybierałyśmy by pokazać kobiety w różnych rolach życiowych: wychowujące dzieci, w zakładzie pracy, w sytuacjach rodzinnych, towarzyskich, spacerujące po ulicach naszego miasta.

Tą wystawą chcemy pokazać nie tylko urodę i piękno naszych mosinianek, ale też czasy w których żyły, jak się ubierały, dbały o urodę i nosiły modne fryzury. Chcemy przybliżyć tą wystawą lata minione.

Agnieszka Bereta

 

W 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej w Galerii Historycznej została otwarta wystawa ukazująca dramatyczne wydarzenia od dnia 1 września 1939 roku. Wystawę w Galerii Historycznej przygotowała Agnieszka Bereta pod opieką historyczną i merytoryczną Józefy Roszak – Rosić. Na wystawie pokazujemy dokumenty archiwalne z naszych zbiorów, wsparte materiałami, które zostały udostępnione w Internecie oraz w książkach. Wystawa przygotowana z wielką pieczołowitością i bardzo estetycznie i przystępnie pokazana, będzie trwała do 5 grudnia 2019r. W kolejnych miesiącach z inicjatywy burmistrza Przemysława Mielocha, wystawa trafi do szkół w Gminie Mosina, będzie okazją do przypomnienia i utrwalenia wydarzeń historycznych na lekcjach historii, oraz dyskusji na temat przyczyny wybuchu II Wojny Światowej i jej konsekwencji.

Historia wojny, to pełen ludzkich dramatów trudny czas dla wszystkich Polaków. Doświadczenia wojenne, to obozy zagłady, wywózki do obozów pracy, wysiedlenia, więzienia i tortury. To trudny i bohaterski czas dla żołnierzy, którzy walczyli z okupantem broniąc swojej Ojczyzny. Przygotowania do nieuchronnie zbliżającej się wojny były za małe wobec siły nieprzyjaciela, co ostatecznie było przyczyną kapitulacji. 1 września weszły do Polski wojska niemieckie, a 17 września od strony wschodniej weszli Rosjanie. Nie mieliśmy szans na obronę, a zadeklarowani wcześniej z pomocą Francuzi i Anglicy nie zrobili nic by nam pomóc. 5 października ostatnie oddziały pod Kockiem skapitulowały i zakończyła się wojna obronna, a rozpoczęła okupacja. Sześć lat okupacji, odcisnęło piętno na mieszkańcach naszego miasta. Najmłodsze dzieci więziono w obozie w Łodzi, wysiedlano z domów całe rodziny, rozpoczęły się aresztowania. 20 października 1939 roku zostało rozstrzelanych 15 obywateli na mosińskim rynku. Wielu mieszkańców trafiło do obozów koncentracyjnych, obozów pracy w Niemczech. Okrucieństwo wojny to ludzkie dramaty i wspomnienia, których nie da się wykreślić ani wymazać z pamięci. Oby nigdy młode pokolenia Polaków nie doświadczyły okrucieństwa wojny.

W ciągu 6 lat jej trwania walki toczyły się na prawie wszystkich kontynentach i pochłonęły miliony istnień ludzkich, pozostawiła po sobie ruiny zniszczonych miast i wsi. Tym, którzy oddali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju, jesteśmy winni pamięć i szacunek. I patrząc na naszą historię pamiętajmy, że niepodległość i wolność nie jest nam dana raz na zawsze.

Wystawa skierowana jest przede wszystkim do uczniów szkół mosińskich. Przejrzystość z jaką została przygotowana pokazuje chronologiczny przebieg wydarzeń z pierwszych dni września.

Swoje podziękowania kieruję dla pań Agnieszki Berety za przygotowanie i scenariusz wystawy, Pani Jozefie Roszak –Rosić za opiekę merytoryczną i historyczną oraz przygotowanie materiałów archiwalnych.

Dorota Strzelecka

 

https://www.mosina.pl/front/img/logo.png

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".

 

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa organizatorzy Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego postanowili, że trzecia edycja certyfikacji zaplanowana w bieżącym roku nie odbędzie się. Po unormowaniu sytuacji będzie można przeprowadzić kolejną certyfikację w roku 2021. Akcja będzie odtąd organizowana w cyklu dwuletnim. Tytuły Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego zdobyte przez Państwa w roku 2019 pozostają ważne aż do finału kolejnej edycji akcji.

 

Piotr Basiński
Koordynator Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu  Poznańskiego

English German Polish