WYSTAWY

SALON POETYCKI

SPOTKANIA Z AKTORAMI

BEZ ZASIĘGU

WARSZTATY

„Ojczyzna moja - to ta ziemia droga,

gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,

gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła,

w polskiej mnie mowie pacierza uczyła”.

Rogalinek; mieścina, o której nie wiecie nic, lub tylko trochę. Jest to  wieś w województwie Wielkopolskim, w powiecie Poznańskim, w  gminie Mosina. Położona na prawym brzegu rzeki Warty, na 290  kilometrze jej biegu. W kierunku północnym 17 kilometrów od  wsi leży  prastary Poznań. Na wschód leży Rogalin, na południowy zachód  miasteczko Mosina. W kierunku zachodnio–północnym wieś przez  Wartę, graniczy z Niwką. Na południe przez Wartę graniczy z  Sowińcem. Rogalinek położony jest w granicy Wielkopolskiego Parku  Narodowego i na obszarze Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Przez  Rogalinek prowadzi droga wojewódzka nr 431 a także przebiega  historyczny szlak pątniczy – Droga Świętego Jakuba. Łatwo zafascynować tu każdego przybysza dwoma klejnotami: darem przyrody i spuścizną historii, pięknym odcinkiem pradoliny Warty i nastrojowym, sędziwym  kościołem wzniesionym nad przełomem Warty, która przez wieki go oblewała, lecz nigdy nie zalała. Zalewana była wieś. Tutaj jej nurty w tajemniczy sposób wyłoniły z siebie figurę Najświętszej Panienki, która patronuje do dziś temu Sanktuarium. Kościółek jest  drewniany z XVIII wieku, w jego otoczeniu znajduje się głaz wydobyty z tejże Warty. Dziś stanowi pomnik poświęcony ofiarom wojen. Wokół kościoła rozpościera się cmentarz, gdzie spoczywają od lat mieszkańcy Rogalinka. Prapoczątki wsi sięgają 1247 roku. Jej mieszkańcy od zawsze trudnili się uprawą roli, poza tym rzemiosłem wiodącym w Rogalinku było wikliniarstwo - czyli wyplatanie koszyków, koszy, kip. Wiklina rosła nad rzeką, nigdy jej nie brakowało. Pomimo braku mostu przez Wartę udawało nam się na drugą stronę przeprawiać i pokazywać się światu. Być może przez tamten brak komunikacji w naszą stronę mniej o nas wiedzą. Teraz już można do nas dojechać. Zapraszamy do zwiedzenia i obejrzenia zbiorów regionalnych w „Starej Introligatorni”, potem do pracowni plastycznej, gdzie można spróbować swych sił w malarstwie lub rzeźbie, a po pracy na posiłek do pięknie wyglądającej restauracji „Skarpa”. Gdy już posilimy się wyruszamy na długi spacer łęgami na Przystań Jana Pawła II i dalej wśród majestatycznych, wiekowych dębów rogalińskich.

Nie pożałujecie. Zapraszamy wszystkich.

 

Zdjęcia: Agnieszka Bereta

Dnia 30 marca 2019 r. odbył się w Galerii Sztuki w Mosinie, w części historcznej, wernisaż wystawy pod tytułem "Martyrologia Mieszkańców Mosiny". Swoją obecnością otwarcie wystawy zaszczycili byli więźniowie Prewencyjnego Obozu Policji Bezpieczeństwa dla Młodzieży Polskiej w Łodzi: Bohdan Kończak, bracia Jerzy i Wojciech Skibińscy, którzy jako świadkowie wydarzeń zechcieli opowiedzieć o wstrząsających „chwilach” przeżytych w obozie.

Wystawa pokazuje różne koleje losu naszych mieszkańców oraz najistotniejsze eksponaty. Odrębnym i zarazem ważnym elementem jest Pamięć, którą musimy przekazywać następnym pokoleniom. Na tę okoliczność zostało przygotowanych szereg fotografii dotyczących tego zagadnienia.


O „Martyrologii Mieszkańców Mosiny”.

Od początku okupacji hitlerowskiej nasze miasto doznawało różnych represji. Już 20 października 1939 r. Niemcy dokonali publicznej egzekucji – rozstrzelali 15 obywateli miasta i okolicy. Były to osoby zaangażowane przed wojną m.in. w działalność polityczną i społeczną. Na przełomie 1939/1940 r. i w późniejszym czasie, wysiedlono z mieszkań i prywatnych domów 57 rodzin. W latach 1939–1942 miały miejsce aresztowania mieszkańców miasta i okolicy. Prowadzone śledztwa kończyły się wysyłaniem aresztowanych do więzień lub obozów koncentracyjnych. Odnotowano też szereg wyroków śmierci.

Dramatycznym okazał się rok 1943. Podejrzenia niemieckiej policji związane z możliwością działania konspiracji i ruchu oporu, prowadzenia akcji sabotażowej w tym trucia niemieckich mieszkańców Mosiny oraz bydła oraz tajnego nauczania, zapoczątkowały masowe aresztowania w miesiącach: styczniu, marcu, kwietniu i największe we wrześniu, jako akcja odwetowa. Aresztowano całe rodziny, nieraz wielopokoleniowe. Dorosłych - przez pobyt w Forcie VII i obóz karno–śledczym w Żabikowie, po śledztwie i wyrafinowanych torturach - często bez przesłuchań kierowano do różnych obozów koncentracyjnych.

W grudniu 1942 r. utworzono w Łodzi Polen-Jugendverwahrlager der Siecherheitspolizei in Litzmannstadt. Obóz został wydzielony z części getta łódzkiego. Obóz był podzielony na części, dla dziewcząt oraz dla chłopców. Filię obozu stanowił folwark w Dzierżązni, w którym starsze dziewczynki pracowały w gospodarstwie rolnym. Dla młodocianych więźniów był też przeznaczony obóz w Potulicach/k Nakła n. Notecią, który nie stanowił oddziału obozu łódzkiego. Do tych obozów trafiały m. in. dzieci z Mosiny, od 2 do 16 roku życia. Starsze, które ukończyły 16 rok życia kierowano do Żabikowa, a stamtąd do różnych obozów koncentracyjnych.

 

Wystawa poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości została zorganizowana w listopadzie 2018 roku.

W 1795 r., w wyniku trzeciego rozbioru, Polska przez następne 123 lata była pod zaborem Austrii, Prus i Rosji. Nasz Naród nigdy nie zrezygnował z wolnościowych dążeń. Dowodzą tego walki u boku Napoleona oraz powstania lat: 1830/31,1846, 1848, 1863.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiąże się z ważnymi wydarzeniami zakończenia I wojny światowej przegranej przez naszych zaborców.

  • 10 listopada 1918 r. - przyjechał do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rozpoczęło się spontaniczne rozbrajanie żołnierzy niemieckich.

  • 11 listopada 1918 r. - wybuchła rewolucja w Berlinie. W Compiegne pod Paryżem Niemcy podpisali zawieszenie broni.

  • 14 listopada 1918 r. - Rada Regencyjna przekazała władzę Piłsudskiemu. Otrzymał on funkcję Naczelnika Państwa i powołał rząd Jędrzeja Moraczewskiego.

  • 16 listopada 1918 r. – Piłsudski zawiadomił państwa Ententy oraz Niemcy o istnieniu „ państwa polskiego, niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”.

PO 123 LATACH NIEWOLI POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE W OKREŚLONYCH GRANICACH.

 

W ramach projektu Szkoły Podstawowej NR 2 w Mosinie "Ludzie z pasją",  w lutym 2019 r. została przeprowadzona przy współpracy Galerii Sztuki lekcja historii dotycząca budowy siedziby Artura Grajzera tzw. Grajzerówki, usytuowanej przy jeziorze Góreckim. Wykład na ten temat poprowadziła Pani Wanda Bech, która również udostępniła cenne, a zarazem ciekawe zdjęcia przedstawiające budowę tego obiektu.

 

W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Szkoła Podstawowa NR 2 w Mosinie przy współpracy Galerii Sztuki w Mosinie, zorganizowała w październiku 2018 roku wystawę poświęconą tamtym wydarzeniom.

Ekspozycja przybliżyła życie mieszkańców miasta z okresu międzywojennego w odradzającej się Rzeczypospolitej. Na wystawie można było zapoznać się z przedmiotami codziennego użytku z tamtej epoki.

 

 

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg

 

 

Wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w Galerii Sztuki jest bezpłatny. Jeśli chcecie nas Państwo wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto: Nazwa banku: GBS Mosina Numer rachunku:

 

79 9048 0007 2001 0019 0323 0001


W tytule wpłaty prosimy wpisać "Na działalność statutową Galerii Sztuki w Mosinie".