Salon Poetycki Galerii Sztuki w Mosinie zaprasza w niedzielę 11 września
o godzinie 17.00 na wieczór poetycko - muzyczny W KRAINIE HELIOSA.
Podczas spotkania promowana będzie książka pod tym samym tytułem, zawierająca foto-grafiki Andrzeja Haegenbartha, opatrzone poetyckimi komentarzami Marii Magdaleny Poggaj.
Ciekawą oprawę muzyczną na bardzo starych instrumentach zapewni Tomasz Kruczek.
Wieczór poprowadzi Kalina Izabela Zioła.
Wstęp wolny

Maria 

Magdalena Pocgaj – plastyk, poetka. Autorka 16 tomów wierszy oraz prozy – dziennika poetyckiego Mój lapoński sen. Pisze komentarze do fotografii i obrazów oraz felietony. Stale współpracuje z kwartalnikiem ReWiry, gdzie zamieszcza swoje eseje, szkice literackie i opowiadania, pełniąc funkcję sekretarza redakcji. Należy do Związku Literatów Polskich, jest wiceprezesem Poznańskiego oddziału ZLP. Działa również w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Marynistów Polskich, Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, Stowarzyszeniu Twórczym im. Brandstaettera. Laureatka wielu nagród. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz srebrnym medalem Labor omnia vincit.. Zasłużony Działacz Kultury. Juror ogólnopolskich konkursów literackich.
Publikuje wiersze w licznych almanachach, antologiach, i na antenie radia. Bierze udział w indywidualnych i zbiorowych wystawach, prezentując własne fotografie.

 

Hegen (wł. Andrzej Haegenbarth) – foto-grafik, autor książek, artykułów i szkiców monograficznych o sztuce współczesnej, kurator wystaw.
Absolwent UAM, dawniej członek redakcji „Sztuki”, „Wprost” i „Nurtu”. Wypowiada się za pomocą słowa i obrazu. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Opublikował książki Sztuki plastyczne w Poznaniu (współautor), Wielka miłość i dewiacje, Eros i znawcy, Być artystą oraz wiele wstępów do albumów, katalogów a także szkiców i wywiadów z artystami.