Korzystając ze strony internetowej www.galeriamosina.pl lub z Serwisu Informacyjnego www.galeriamosina.pl akceptują Państwo zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeśli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek punktem poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie ze strony www.galeriamosina.pll lub Serwisu Informacyjnego www.galeriamosina.pl
www.galeriamosina.pl  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o wprowadzanych zmianach na 7 dni przed ich faktycznym wprowadzeniem. Każdego odwiedzającego www.galeriamosina.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
W czasie korzystania z www.galeriamosina.pl mogą być Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez np. wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Niepodanie wymaganych danych osobowych spowoduje zablokowanie danej czynności.
Podanie danych osobowych jest także konieczne podczas zapisywania się do Serwisu Informacyjnego www.galeriamosina.pl Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania wiadomości z Serwisu Informacyjnego www.galeriamosina.pl
Okazjonalnie strona www.galeriamosina.pl wykorzystuje pliki "cookies", czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty idetyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
Wszystkie uzyskane dane osobowe nie są udostępniane lub sprzedawane osobom trzecim, są bardzo dobrze chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i promocyjno-marketingowych, dotyczących produktów i usług www.galeriamosina.pl, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz.U. nr 133 poz. 883).
Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników www.galeriamosina.pl na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.06.1998 (Dz. U. nr 80, rozp. nr 521).