Wystawa obrazów Magdaleny Kasprzak ODMIANA PRZEZ PRZYPADKI, która będzie od 16 września prezentowana w Galerii Sztuki w Mosinie, jest inspirującym i głębokim doświadczeniem z pogranicza sztuki przedstawiającej i abstrakcji.
Jak czytamy w katalogu: „Tytuł wystawy nawiązuje do zjawiska deklinacji słów w języku polskim. Modyfikacje w sposobie malowania i tematyce obrazów mają odniesienie do pytań mianownika, dopełniacza, celownika, biernika, narzędnika, miejscownika i wołacza. Odmiany jako temat stanowią fascynujący obszar, który pozwala badać różnorodność, kontrasty i piękno przekształconych form. Wystawa prezentuje fragment twórczości, w której artystka eksploruje temat zmian w wyrazie ekspresji malarskiej, zaistniałych pod wpływem doznawanych doświadczeń. Podobnie, jak dwie cząstki elementarne oddziałują na siebie po zetknięciu, tak – mniej lub bardziej trwale – dotykani jesteśmy przepływem energii osób, zajść czy miejsc, z którymi się zderzamy. Część owych spotkań, wytartych codziennością, pozostawia swój ślad jedynie jako żywy akcent pośród mglistej poświaty pamięci, jak pulsujący oranż na końcu brudnego, świetlistego korytarza czy czerwień kłująca spomiędzy rozmytych, ciemnych postaci. Jest to znak obecności, która dokonała ingerencji poprzez samo istnienie w świadomości artystki. Labirynt zimnych murów, otwartych okien, świetlistych szczelin prowokuje, aby podejrzeć, co się za nimi skrywa, a gra świateł i kolorów zaprasza do wejścia w dalszy plan obrazu, zwraca uwagę na to, czego nie zauważamy lub do czego nie zawsze mamy dostęp, wędrując przez życie bez większej uważności. Dynamika zmian na płótnach jest sprzężona z potencjałem ładunku, jaki wnosi w obraz okoliczność lub byt splątany z artystką. Autorka zwraca uwagę również na to, w jaki sposób przypadkowe czynniki wpływają na interpretację tematów prac przez odbiorcę. Wszystkie obrazy łączą stonowane barwy draśnięte akcentami żywych plam, tworząc spójną całość, oddając w subtelny sposób melancholię, aurę tajemnicy, ale również nadzieję związaną z integracją wszelkich zdarzeń, które nas budują. Kompozycje często skupiają się na elementach architektury, scen codzienności, naruszanych liniami, kształtami, podziałami nadającymi im delikatny charakter odrealnienia.

Wystawa zasługuje na uwagę szczególnie ze względu na szczerość i wrażliwość artystki: Magdalena Kasprzak nie boi się uzewnętrznienia osobistych nut, bliskości i tęsknoty, które kładzie barwą na płótno, malowane przez nią klimatyczne pejzaże, mogłyby stanowić swoisty pamiętnik z zapisem intymnych wspomnień autorki.”

WERNISAŻ – 16.09.2023 godz. 17:30
WYSTAWA CZYNNA DO 8.10.2023