Artystka urodzona w Warszawie, studiowała na ASP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu). Kuratorka cyklu wystaw „Zachować dla przyszłości”, współautorka cyklu projektów filmowych „Zachować dla przyszłości”, publikacji „Sztuka dla nas i potomnych <Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich – Żywotność sztuki>”, autorka filmów i publikacji cześć I / II – „Sztuka dla nas i potomnych <Drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich – Żywotność sztuki>”. Stypendystka programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, Banku WBK, zdobywczyni Nagrody X Salonu Wielkopolskiego, Nagród Rektorskich I i II stopnia.
Doktor habilitowany na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

O PRACACH POKAZYWANYCH W MOSINIE NAPISAŁA:

"W polu moich zainteresowań znajduje się malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, fotografia, instalacja malarska, grafika projektowo–multimedialna i animacja komputerowa, opieka i ochrona sztuki nowoczesnej, film dokumentalny. Wszystkie te zagadnienia, które również obejmują szerokie spectrum różnorodnych działań technologicznych, są mi bardzo bliskie - są naturalną konsekwencją zdobytych doświadczeń, przenikają się ze sobą i przekładają się na obecny etap mojej twórczości.

Cykl wymaga czasu, a sam proces powstawania prac jest równie ważny jak efekt końcowy.

Pragnienie scalenia natłoku zdobytych doświadczeń, a jednocześnie chęć zmienności i oczyszczenia języka malarskiego, spowodowało u mnie potrzebę szukania nowej, oszczędnej syntezy. Inspiracją powstania obecnego cyklu był mój tegoroczny letni wyjazd w polskie góry.

Prezentowany na wystawie cykl OBIEKTY nie ma charakteru zamkniętej całości, bowiem budujące go prace są też sumą ograniczeń i warunków, jakie niesie ze sobą konkretne, zastane przeze mnie miejsce.

Przetworzony przeze mnie motyw gór w swojej strukturze nawiązuje do czarno-białych linearnych rysunków, bądź też form graficznych o charakterze kubistycznym. Układy kompozycyjne mogą się zmieniać, rozbudowywać w formie lub ulegać jej redukcji. Montowane w przestrzeni galerii, tworzą skumulowaną, spójną ekspozycję malarską o charakterze geometryzującym. Elementy te posiadają różnorodny rytm pionów i poziomów tworząc szerokie, rozrastające się struktury i rytmy płaszczyzn."